میز نهارخوری کلاسیک

میز نهارخوری کلاسیک

میز نهارخوری کلاسیک

میز نهارخوری کلاسیک

میز نهارخوری کلاسیک
میز نهارخوری کلاسیک

میز نهارخوری کلاسیک


سرویس پذیرایی دلربا

سرویس پذیرایی دلربا,متشکل از آینه کنسول کلاسیک,ویترین کلاسیک و میز غذاخوری 8 نفره می باشد.سرویس پذیرایی کلاسیک دلربا دارای طراحی جذاب ،ظریف و شیک می باشد که مورد توجه علاقه مندان به رنگ های روشن و تلفیقی است.