میز غذاخوری هشت نفره

میز غذاخوری هشت نفره

میز غذاخوری هشت نفره

میز غذاخوری هشت نفره

میز غذاخوری هشت نفره
میز غذاخوری هشت نفره

میز غذاخوری هشت نفره


سرویس پذیرایی الگانس

سرویس پذیرایی الگانس شامل میز غذاخوری الگانس,آینه و کنسول,ویترین و میز تلویزیون می باشد.این سرویس پذیرایی ست با مبلمان کلاسیک الگانس و از مجموعه مبلمان ترک محسوب می شود.