مبلمان استیل و کلاسیک

مبلمان استیل و کلاسیک

مبلمان استیل و کلاسیک

مبلمان استیل و کلاسیک

مبلمان استیل و کلاسیک
مبلمان استیل و کلاسیک

مبلمان استیل و کلاسیک


مراقبت از مبلمان چوبی

مبلمان چوبی که شامل انواع مبل کلاسیک,مبل استیل و مبلمان آوانگارد می باشد,نیاز به مراقبت و نگهداری بیشتری نسبت به سایر مبلمان دارد.از آنجایی که در این سبک مبلمان از چوب بیشتری استفاده شده و چوب مستعد برای ایجاد خراش,خوردگی و … می باشد,نگهداری صحیح از این مبلمان حائز اهمیت است.در زیر نکاتی برای حفظ و نگهداری مبلمان چوبی آورده شده است. برای گردگیری مبلمان … ادامه مطلب