سرویس پذیرایی کلاسیک 2014

سرویس پذیرایی کلاسیک 2014

سرویس پذیرایی کلاسیک 2014

سرویس پذیرایی کلاسیک 2014

سرویس پذیرایی کلاسیک 2014
سرویس پذیرایی کلاسیک 2014

سرویس پذیرایی کلاسیک 2014


سرویس پذیرایی دلربا

سرویس پذیرایی دلربا,متشکل از آینه کنسول کلاسیک,ویترین کلاسیک و میز غذاخوری 8 نفره می باشد.سرویس پذیرایی کلاسیک دلربا دارای طراحی جذاب ،ظریف و شیک می باشد که مورد توجه علاقه مندان به رنگ های روشن و تلفیقی است.