سرویس پذیرایی پارس

سرویس پذیرایی پارس

سرویس پذیرایی پارس

سرویس پذیرایی پارس

سرویس پذیرایی پارس
سرویس پذیرایی پارس

سرویس پذیرایی پارس


سرویس پذیرایی پارس

سرویس پذیرایی پارس ست با مبلمان پارس بوده و در کنار هم جلوه ای لوکس به پذیرایی منزلتان می دهد.ست کامل این مبلمان شامل میز غذاخوری,آینه و کنسول,ویترین و میزتلویزیون می باشد.مبل پارس از سری مبلمان ۲۰۱۶ مجموعه می باشد.