سرویس پذیرایی شهزاده

سرویس پذیرایی شهزاده

سرویس پذیرایی شهزاده

سرویس پذیرایی شهزاده

سرویس پذیرایی شهزاده
سرویس پذیرایی شهزاده

سرویس پذیرایی شهزاده


سرویس پذیرایی شهزاده

سرویس پذیرایی شهزاده,شامل میز غذاخوری هشت نفره,ویترین و آینه و کنسول می باشد.سرویس پذیرایی شهزاده ست با مبل کلاسیک شهزاده بوده و در کنار هم منزل شما را بسیار شیک و مجلل جلوه می دهد.