ست کردن مبلمان و پرده

ست کردن مبلمان و پرده

ست کردن مبلمان و پرده

ست کردن مبلمان و پرده

ست کردن مبلمان و پرده
ست کردن مبلمان و پرده

ست کردن مبلمان و پرده


ست کردن فرش ومبلمان

اغلب ما شاید آنقدر که مبلمان,پرده و تابلوهای خانه برایمان اهمیت دارد,فرش برایمان اهمیت ندارد.اما فراموش نکنید یک ست مبلمان زمانی زیبایی خودش رانشان می دهد که در کنار فرشی مناسب چیدمان شود. فرش های خیلی کوچک,خانه شما را خیلی کوچک تر از آنچه که هست نشان می دهد.دانیل اوکی طراح دکوراسیون داخلی می گوید: شما باید فرشی انتخاب کنید که کف خانه را بپوشاند.فرشی … ادامه مطلب