جشنواره سال 1396سام اکسون

جشنواره سال 1396سام اکسون

جشنواره سال 1396سام اکسون

جشنواره سال 1396سام اکسون

جشنواره سال 1396سام اکسون
جشنواره سال 1396سام اکسون

جشنواره سال 1396سام اکسون


جشنواره زمستانه سام اکسون سال ۱۳۹۶

شرکت سام اکسون از ابتدای تاسیس هر ساله در بهمن ماه به برپایی جشنواره زمستانی با تخفیفات ویژه جهت خریده مبلمان سال نو برای مشتریان با سلیقه و ظریف طبع خود مبادرت ورزیده است. این تخفیفات استثنایی شامل تمامی محصولات نمایشگاه اعم از مبلمان وارداتی از کشور ترکیه که بخش اعظم محصولات سام اکسون را تشکیل می دهد،و تولیدات شرکت می باشد. هر ساله در … ادامه مطلب