تغییر رنگ اصلی چوب

تغییر رنگ اصلی چوب

تغییر رنگ اصلی چوب

تغییر رنگ اصلی چوب

تغییر رنگ اصلی چوب
تغییر رنگ اصلی چوب

تغییر رنگ اصلی چوب


راه های تشخیص چوب خوب از چوب بد (۲)

۶)رنگ روی محصولات چوبی اگر نوع چوب در موقع خرید مبل برای شما حائز اهمیت است مبلی را انتخاب نمایید که رنگ روی آن از رنگ های شفاف باشد مانند پلی استیل و… زیرا به خوبی بافت و نوع چوب مشخص می شود و تمام موارد ذکر شده در آن دیده می شود. اگر رنگ برای شما حائز اهمیت است از مبلمان با رنگ های … ادامه مطلب