ترکیب مبلمان طلایی

ترکیب مبلمان طلایی

ترکیب مبلمان طلایی

ترکیب مبلمان طلایی

ترکیب مبلمان طلایی
ترکیب مبلمان طلایی

ترکیب مبلمان طلایی


ترکیب طلایی با سایر رنگ ها در مبلمان

ترکیب قهوه ای طلایی و کرم کرم قهوه ای از جمله رنگ های مناسب برای نشیمن است اما برای جلوگیری از یک نواختی این ترکیب می توان از رنگ طلایی استفاده کرد. در رابطه با رنگ طلایی حسی جادویی و جسورانه وجود دارد. این مقدار جسارت که در رنگ طلایی موجود است را می توان با رنگ گرم و دلچسب قهوه ای تعدیل نمود. مبلمان … ادامه مطلب