تاریخچه مبلمان کلاسیک

تاریخچه مبلمان کلاسیک

تاریخچه مبلمان کلاسیک

تاریخچه مبلمان کلاسیک

تاریخچه مبلمان کلاسیک
تاریخچه مبلمان کلاسیک

تاریخچه مبلمان کلاسیک


تاریخچه مبلمان کلاسیک

مبلمان در هر دوره ای سبک و سیاق خودش را داشته و با توجه به فرهنگ های مختلف و در زمان های متفاوت اسلوب و قواعد خودش را دارا بوده است. در رابطه با مبلمان کلاسیک نیز به همین منوال است. مکتب کلاسیسیسم یک انقلاب فرهنگی و هنری در قرن های هفده تا نوزدهم  میلادی در کشور های اروپایی بود. ادبیات،هنر،موسیقی و معماری تحت تاثیر … ادامه مطلب