تاثیر دکوراسیون بر افراد

تاثیر دکوراسیون بر افراد

تاثیر دکوراسیون بر افراد

تاثیر دکوراسیون بر افراد

تاثیر دکوراسیون بر افراد
تاثیر دکوراسیون بر افراد

تاثیر دکوراسیون بر افراد


تاثیر طراحی داخلی بر افراد

از جمله مسائلی که در زمینه طراحی داخلی مورد توجه قرار می گیرد نیازهای کاربران با توجه به سن، شخصیت، طبقه اجتماعی ،علایق و سلیقه های فردی است. در واقع کار طراحی داخلی، عینیت دادن به ایده ها و خواسته های فرد در خلق محیط مطابق با نیازها و ویژگی های وی است. مورد مهم دیگر ارگونومی یا شناخت ابعاد بدن انسان در جهت  ایجاد … ادامه مطلب