پیشینه مبل سلطنتی

اینکه چهارچوب و طرح اولیه ی مبلمان سلطنتی برگرفته از مبلمان کلاسیک است شکی نیست. این مبلمان اولین بار در کشورهای اروپایی  طراحی و مورد استفاده قرار گرفت و پس از مدتی به خاور میانه و کشورهای شرقی و غربی راه پیدا کرد. تخت طاووس و تخت نادری از جمله اولین و مشهورترین مبلمان سلطنتی تاریخ ایران است که اکنون در موزه جواهرات نفیس در تهران نگهداری می شود.  قدمت مبلمان سلطنتی در ایران به دوران صفوی و قاجار برمی گردد. در واقع این دوره آغازگر سفر شاهان به اروپا و همینطور حضور اروپاییان در ایران است که نتیجه آن ورود مبلمان کلاسیک به دربار صفوی، قاجار و سپس پهلوی می باشد.

در آن دوران مبلمان فقط مخصوص دربار و در دکوراسیون آنجا بکار برده میشد. می توان گفت حضور مبلمان کلاسیک فقط در دربار پادشاهان و حاکمان آن زمان سبب شده که مبلمان کلاسیک به سلطنتی تغییر نام پیدا کند. پس از این دوران ها و به مرور زمان از این سبک مبلمان در بیشتر اقشار مرفه جامعه نیز رواج یافت و توانست به دکوراسیون خانه ها نیز راه پیدا کند.

مبلمان کلاسیک پس از ورود به ایران با تزئینات و زرق و برق زیادی روبرو شد و از این شکل اروپایی و کلاسیک خود کاملا فاصله گرفت. همین تغییرات سبب ایجاد تفاوت بین مبلمان کلاسیک و سلطنتی شده است. مبلمان کلاسیک نسبت به سلطنتی ظاهر خیلی ساده تری دارد. در تصویر زیر نمونه ای از مبلمان کلاسیک را مشاهده خواهید کرد.

مبل-کلاسیک-پرطرفدار

پیشینه مبل سلطنتی

پیشینه مبل سلطنتی

پیشینه مبل سلطنتی

پیشینه مبل سلطنتی
پیشینه مبل سلطنتی