ملاک های مهم در خرید مبلمان کلاسیک

لازمه ی یک خرید رضایتمند و موفق، داشتن اطلاعات مفید از نوع کالا و تشخیص کیفیت آنهاست. مبلمان کلاسیک نیز مانند بسیاری از کالاها دارای یک رشته اصول و قوانین است. در این مطلب معیارها و قواعدی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت تا با توجه به آن بتوانند مبلمان کلاسیک خود را انتخاب و خرید خوشایندی  داشته باشند .

۱.توجه به نوع چوب مصرف شده و کیفیت آن(عاری از هرگونه ترک و یا پوسیدگی باشد.)

۲.پایه ها ی مبل حتما از جنس بدنه و به صورت پیوسته با بدنه ی مبل باشد. پایه ها نباید انحنای زیادی داشته و تحمل فشار زیاد را دارا باشد. چهارپایه مبل در وضعیت بالانسی قرار داشته باشد.

۳.توجه دقیق به جنس پارچه های رو مبلی و حصول اطمینان از کیفیت خوب آن. علاوه بر آن رعایت ظرافت های لازم در دوخت و وضعیت برش آن.

۴.رنگ آمیزی مبلمان به صورت یکنواخت و صاف باشد.(این موضوع را میتوان با کشیدن دست بر روی سطح چوب و نگاه دقیق متوجه شد.)

۵.برای رنگ آمیزی مبلمان از رنگ های پوششی یا براق استفاده میشود. در صورت تصمیم به خرید مبلمان براق،به دلیل قابل مشاهده بودن سطح زیرین رنگ تشخیص سلامت چوب از نظر پوسیدگی و تغییر رنگ های ناشی از قارچ زدگی به آساتی ممکن خواهد بود.  رنگ آمیزی چوب با استفاده از رنگ های پوششی تمامی معایب آن را پوشانده و تشخیص سالم بودن چوب دشوار خواهد بود.

ملاک های مهم در خرید مبلمان کلاسیک

ملاک های مهم در خرید مبلمان کلاسیک

ملاک های مهم در خرید مبلمان کلاسیک

ملاک های مهم در خرید مبلمان کلاسیک
ملاک های مهم در خرید مبلمان کلاسیک