تصاویر زیر مجموعه عکس های ارسالی از طرف مشتریان مبلمان سام اکسون می باشد که بعد از خرید و چیدمان مبل در منزلشان, عکس تهیه کرده و از طریق فرم ارسال تصاویر ,برای ما ارسال نموده اند.با ارسال عکس از چیدمان مبل ما در منزلتان در قرعه کشی برترین عکس های ارسالی مبلمان سام اکسون شرکت کنید و جایزه بگیرید.