سرویس پذیرایی رسالیه

سرویس پذیرایی رسالیه

سرویس پذیرایی رسالیه شامل میزغذاخوری هشت نفره,آینه و کنسول,میزتلویزیون و ویترین می باشد.ست مبلمان رسالیه نیز در قسمت مبل کلاسیک سایت موجود و قابل مشاهده می باشد.چیدمان مبل رسالیه در منزل با توجه به طرح و رنگ مبلمان,جلوه ی بی نظیری در منزل خواهد داشت.

سرویس پذیرایی رسالیه

سرویس پذیرایی رسالیه

سرویس پذیرایی رسالیه

سرویس پذیرایی رسالیه
سرویس پذیرایی رسالیه