سرویس پذیرایی دیاموند

سرویس پذیرایی دیاموند

سرویس پذیرایی دیاموند شامل میزغذاخوری هشت نفره,آینه و کنسول,ویترین و میزتلویزیون می باشد.ست پذیرایی دیاموند ست با مبل کلاسیک  دیاموند و از محصولات کلاسیک مبلمان سام اکسون محسوب می شود.

سرویس پذیرایی دیاموند

سرویس پذیرایی دیاموند

سرویس پذیرایی دیاموند

سرویس پذیرایی دیاموند
سرویس پذیرایی دیاموند