دکوراسیونی جدید با رنگ های برتر۲۰۱۸

در آغاز هر سال تعدادی از رنگ ها به عنوان رنگ هر سال انتخاب می شوند این رنگ ها توسط موسسه ای به نام موسسه بین المللی پنتون انتخاب خواهند شد.این موسسه در آغاز هرسال طیفی از رنگ ها را به عنوان رنگ سال در دنیا اعلام و منتشر می کند.از رنگ هایی که در سال ۲۰۱۸ مورد انتخاب و توجه موسسه پنتون است رنگ هایی است که به سمت طبیعت پیش می رود.

رنگ های مطرح در سال ۲۰۱۸

سبز وصورتی 

در سال ۲۰۱۸ از سبز نعنایی و صورتی برای طراحی دکوراسیون خانه های مدرن استفاده می شود.

صورتی 

در سال ۲۰۱۸رنگ صورتی قدرتی بیش تر از پیش خواهد داشت و پیش بینی می شود از رنگ صورتی استفاده های بسیاری شود. به صورت خلاصه می توان  گفت رنگ صورتی را دست کم نگیرید.

تناژهای آبی روشن 

به دلیل هیاهو و تنش که در دنیای امروز ما است. طراحان با استفاده از رنگ آبی کمی از این استرس هیاهو را کاسته اند .به گفته طراحان برتر در سال ۲۰۱۸ از تناژهای روشن آبی برای ایجاد محیطی آرامش بخش استفاده خواهد شد.

سبز چمنی

رنگ سبز در سال ۲۰۱۸ دارای اهمیت بسیاری است زیرا به دلیل گسترش تکنولوژی و استفاده از وسایل هوشمند از رنگ سبز برای ایجاد آرامش روانی در افراد استفاده می شود رنگ سبز تناژ های مختلفی دارد که سبز چمنی یکی از آن هاست.

دکوراسیونی جدید با رنگ های برتر۲۰۱۸

دکوراسیونی جدید با رنگ های برتر۲۰۱۸

دکوراسیونی جدید با رنگ های برتر۲۰۱۸

دکوراسیونی جدید با رنگ های برتر۲۰۱۸
دکوراسیونی جدید با رنگ های برتر۲۰۱۸