خرید میز غذاخوری چوبی

امروزه انواع متفاوتی از میزهای غذا خوری در نمایشگاه های عرضه ی مبلمان و سرویس پذیرایی وجود دارد که این امر سبب سردرگمی متقاضیان در خرید سرویس غذا خوری شده است. این مقاله کمک میکند مشتریان با توجه به اندازه و نحوه ی چیدمان سالن پذیرایی خود سرویس غذا خوری مناسبی را انتخاب نمایند.

اندازه گیری فاصله بین غذا خوری و دیوار

برای اینکه فاصله ی مناسبی بین دیوار و میز قائل شوید فضای بین اتاق را اندازه گیری کنید تا رفت و آمد افراد به راحتی انجام گیرد. به این ترتیب می توانید سایز مناسبی برای میز غذاخوریتان در نظر داشته باشید.

اندازه گیری فاصله بین غذا خوری و مبلمان

اگر در قسمت غذاخوری منزل شما مبلمان نیز قرار دارد توجه داشته باشید که همان میزان فاصله میز با دیوار را برای کناره های مبلمان  در نظر بگیرید.

درساخت میز غذاخوری چوبی باید تعداد افرادی که می توانند با فاصله مناسب کنار یکدیگر و دور آن بنشینند تعیین شود. اگر فاصله صندلی های شما از استاندارد پیروی کند می توانید گاهی برای بزرگتر کردن دورهمی هایتان یک صندلی دیگر نیز قرار دهید.

سرویس پذیرایی رسالیه

خرید میز غذاخوری چوبی

خرید میز غذاخوری چوبی

خرید میز غذاخوری چوبی

خرید میز غذاخوری چوبی
خرید میز غذاخوری چوبی