جلومبلی چیچک

جلومبلی چیچک

طراحی میز جلو مبلی چیچک به نحوی می باشد که قابلیت ست شدن با انواع مبل راحتی را داشته و با وجود داشتن چهار عدد میزعسلی از جمله میزهای جلو مبل پرکاربرد مجموعه مبل سام اکسون محسوب می شود.

جلومبلی چیچک

جلومبلی چیچک

جلومبلی چیچک

جلومبلی چیچک
جلومبلی چیچک