مقالات

تاثیر روانی مبلمان

هنگامی که فردی وسیله ی خاصی را مورد پسند و انتخاب خود قرار می دهد، در واقع با انتخاب آن کالا تاثیر بسزایی بر روان خود و  اعضای خانواده می گذارد. چنین تاثیری در انتخاب مبلمان هم مستثنی از این قضیه نیست.

با توجه به شرایط کنونی کشور لزوم توجه به مسائل روانی در حال حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به تقاضا و ذائقه مختلف مردم در انتخاب مبلمان، رابطه متقابل با این دو مهم، یعنی احساس روانی مردم و انتخاب واقعی آن ها در مبلمان، صدوبیست پرسشنامه مورد استفاده این مقاله با آلفای گرونباخ نودو دو دهم و به روش لیکرت طراحی گردید. نتایج این مقاله بیانگر احساس روانی شکوهمند برای مبلمان کلاسیک، احساس آسودگی و آرامش برای مبلمان سنتی و احساس تجدید و کارایی برای مبلمان مدرن می باشد. ارجحیت انتخاب رنگ های سرد برای بانوان و انتخاب رنگ گرم توسط آقایان و همچنین انتخاب غالب رنگ های سرد در بازه سنی بیست تا چهل از نتایج حاصل از تحلیل پاسخ های پرسشنامه ها می باشد. در مرحله آخر انتخاب نوع مبلمان در دو شرایط مستقل از مسائل  اقتصادی و تاثیر گذاری آن مسائل بررسی گردید و مشخص شد که مبلمان کلاسیک انتخاب اصلی مردم فارق از مسائل اقتصادی است و مبلمان مدرن انتخاب مردم در شرایط واقعی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + دو =