اصول چیدمان مبل

برای آنکه مبلمان ، میز و صندلی طوری چیده شوند که توجه را به خود جلب کنند، نیازمند نکات و معیار هایی می باشند. در مقاله زیر اصول صحیح چیدمان مبل ارائه شده است.

  • کاربرد را مشخص کنید

در نظر بگیرید که این اتاق برای چه منظوری استفاده می شود و قرار است چند نفر از آن استفاده کنند. پاسخ به این سوال نحوه  چیدمان مبل را مشخص می کند.

  • نقطه مرکزی را تعریف کنید

نقطه کانونی و مهم اتاق را شناسایی کنید. این نقطه می تواند شومینه، یک منظره، تلویزیون و …باشد، سپس بر طبق آن مبلمان چیده شود. توجه داشته باشید که اگر قصد دارید در اتاق تلویزیون تماشا کنید، فاصله مناسب بین دستگاه و جای نشستن باید سه برابر سایز صفحه نمایش باشد.

  • اولویت ها را شناسایی کنید

فاصله مبل ها نباید بیشتر از دو متر و نیم از هم باشد تا مکالمه بین افراد حفظ شود و نباید همه مبلمان را به دیوار تکیه دهید، مگر آنکه اتاقتان خیلی کوچک باشد.

  • تقارن را حفظ کنید

چیدمان متقارن برای اتاق های رسمی بسیار خوب است و چیدمان غیر متقارن احساس غیر رسمی تری به اتاق می دهد. با توجه به کاربرد اتاق می توانید مبل هایتان را متقارن یا غیر متقارن بچینید.

  • تنوع را رعایت کنید

اندازه مبلمان در سراسر اتاق باید متفاوت باشد. با قرار دادن یک مبل بزرگ یا بلند در یک طرف و قرار دادن یک مبل با قد و اندازه مشابه در طرف دیگر فضا را برای چیدمان سایر مبل ها فراهم کنید.

  • تضاد را به نمایش بگذارید

خطوط منحنی و صاف را با هم ترکیب کنید. اگر مبلمانتان شکل منحنی دارد آن را با یک قطعه زاویه دار هماهنگ کنید.

  • سهولت استفاده را فراموش نکنید

فاصله ی مناسبی را بین میز و  صندلی ها قرار دهید، طوری که رفت و آمد به راحتی انجام گیرد.

اصول چیدمان مبل

اصول چیدمان مبل

اصول چیدمان مبل

اصول چیدمان مبل
اصول چیدمان مبل