اصول نگهداری از مبلمان

برای دوام بیشتر و عمر طولانی در مبلمان  باید از آن ها به دقت مراقبت و نگهداری کرد. مراقبت از مبلمان نیازمند اصول و قوانینی است که حتما باید رعایت شود. در مطلب زیر اطلاعاتی راجع به نحوه ی صحیح نگهداری و مراقبت از مبلمان ارائه شده است.

مبلمان و میزهای کنار مبلی

 • از وارد کردن وزن اضافه بر روی محصولات خودداری نموده و از تکیه دادن اجسام سنگین به مبلمان که باعث خارج شدن آن از وزن تعادل می گردد خودداری نمایید.
 • از ایستادن بر روی مبلمان خودداری نمایید.
 • دقت کنید که محل قرار گرفتن مبلمان صاف و هموار باشد.
 • با کشیدن و یا هل دادن، مبلمان را جابجا ننمایید.
 • از ضربه خوردن و تماس اشیای برنده با مبلمان جلوگیری نمایید.
 • چوب محصولات چوبی را بایک دستمال نمدار تمیز کنید.
 • هرگز برای تمیز کردن از ترکیبات شیمیایی استفاده ننمایید.

مراقبت از پارچه

 • برای تمیز کردن پارچه از برس های کوچک جارو برقی با قدرت مکش زیاد و نرم استفاده نمایید.
 • برای جلوگیری از فرسودگی کوسن ها که معمولا با فرسودگی در پارچه صورت می گیرد، هرچند وقت یکبار آن ها را جابجا کنید.
 • در قسمت های نشیمن که امکان تماس دست و سر هم وجود دارد مراقبت و دقت بیشتری به عمل آید.
 • برای شستشوی پارچه های مبلی حتما از افراد متخصص کمک بگیرید.

اصول نگهداری از مبلمان

اصول نگهداری از مبلمان

اصول نگهداری از مبلمان

اصول نگهداری از مبلمان
اصول نگهداری از مبلمان